شنبه ٢٣ آذر ١٣٩٨ - 
1 2
 
منوی اصلی
صفحه اصلي > واحد های مرکز بهداشت > بهداشت دهان و دندان 
 
 
 
معرفی واحد بهداشت دهان و دندان:
واحد دهان و دندان در راستای ارتقای سطح سلامت دهان و دندان جامعه تحت پوشش در قالب وظایف زیر فعالیت می نماید.
شرحوظايف واحد بهداشت دهان و دندان:
1ـ آگاهي از آمارجمعيت تحت پوشش بخصوصگروه هدف (كودكان زير 6 سال ـ كودكان 6 تا 12 سال ـ بانوان باردار و شيرده تا 1 سالپس از زايمان(
2
ـ برنامه ريزي و اجراي برنامه هاي آموزشي با رعايت اولويت گروههدف در مدارس و مراكز بهداشتي ، درماني جهت دانش آموزان ، اولياء ،مربيان و گروههاي مختلف تحت پوشش مراكز (رابطين بهداشتي ،پرسنل بهداشتي ، جمعيت تحت پوشش(
3
ـارائه آموزش بهداشت فردي به صورت چهره به چهره به مراجعين گروه هاي مختلف و همكاري باساير واحد ها در برگزاري آموزش هاي گروهي (بهداشت مدارس ، بهداشت خانواده ، آموزشبهداشت(
4
ـ برقراري ارتباط با مدارس جهت انجام معاينات و ارجاع و نظارت بر نحوهاجراي طرح كشوري سلامت دهان ودندان دانش آموزان
5ـ ارائه خدمات بهداشتي و درمانيدر حد امكانات موجود در مراكز به مردم با اولويت گروه هدف و رعايت كنترل عفونت واصول استريليزاسيون
6ـ نگداري و حفظ وسايل و تجهيزات دندانپزشكي موجود در كليهمراكز و نظارت بر تعميرات
7ـ تكميل و ارسال دقيق و صحيح و به موقع آمار وگزارشات
E-Mail:dhn.dahan@sbmu.ac.ir                       شماره تماس مستقیم:76310636-021
 
 
پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.