شنبه ٢٤ آذر ١٣٩٧ - 
1 2
 
منوی اصلی
 
 

آزمایشگاه میکروبی آب شبکه بهداشت و درمان شهرستان دماوند

آزمایشگاه میکروبی آب شبکه بهداشت ودرمان شهرستان دماوند در فضایی به مساحت حدود 18 متر مربع در طبقه همکف ستاد شبکه واقع شده است و با 1نفر کارشناس بهداشت محیط به عنوان آزمایش کننده  و 1نفر کارشناس ارشد آب و فاضلاب به عنوان مسئول آزمایشگاه در حال فعالیت می باشد.

 • مهمترین فعالیت های آزمایشگاه آب:
 • دریافت نمونه های آب شرب برداشت شده توسط کارشناسان بهداشت محیط مراکز و انجام آزمایشMPN
 • قرائت و تفسیر نتایج آزمایشات انجام شده و ثبت نتایج در سامانه جامع بازرسی
 • تهیه محیط کشت های مورد نیاز جهت انجام آزمایش MPNمانند لاکتوز براث و ECبراث
 • تهیه محیط کشت های مورد نیاز جهت انجام آزمایشات آب استخر نظیر پلیت کانت آگار، مانیتول سالت آگار و سیتراماید آگار
 • دریافت نمونه های آب استخر برداشت شده توسط کارشناسان بهداشت محیط و انجام آزمایشات MPN، تشخیص و شمارش سودوموناس آئروژینوز و استافیلوکوکوس اورئوس و شمارش باکتری های هتروتروف
 • دریافت نمونه های برداشت شده از مراکز خصوصی و انجام آزمایشات لازم
 • دریافت نمونه های آب برداشت شده از چاه ها، چشمه ها، قنات و انجام آزمایش MPN
 • کدورت سنجی و سنجش PHنمونه های ارسالی
 • استریل نمودن شیشه های نمونه برداری آب و مواد غذایی
 • تهیه جواب آزمایشات و ارسال به مراکز مربوطه
 • تهیه و تنظیم آمار مربوط به نمونه های دریافتی به تفکیک شهر و روستا
 • دستگاه ها و تجهیزات موجود در آزمایشگاه آب:
 • فور
 • دو دستگاه انکوباتور
 • روتاتور
 • ترازوی دیجیتال
 • کلنی کانتر
 • کدورت سنج
 • بن ماری جوش
 • هود بیولوژیک
 • پمپ خلأ
 • یخچال
 • اتوکلاو
 • PHمتر
 • دستگاه color Q
پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.