پنج شنبه ٠١ آذر ١٣٩٧ - 
1 2
 
منوی اصلی
صفحه اصلي > نمایش اخبار 
 
 


  چاپ        ارسال به دوست

اعلام كاربران برتر سامانه سيب

 

لیست مراقبین سلامت برتر  بر اساس تعداد خدمت در سامانه سیب (14/11/1396لغایت 21/11/1396)

مرکز جیلارد

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

نام مرکز

تعداد خدمت

 

1

مرجان هاشمی

مراقب سلامت

پایگاه سلامت ضمیمه جیلارد

2269

2

عاطفه طاهری

مراقب سلامت

پایگاه سلامت ضمیمه جیلارد

1927

3

نوشین سرمست

مراقب سلامت

پایگاه سلامت ضمیمه جیلارد

1612

4

رویا رضایی

مراقب سلامت

پایگاه سلامت ضمیمه جیلارد

1385

5

ماجده پیر خلیلی

مراقب سلامت

پایگاه سلامت ضمیمه جیلارد

1320

6

زهرا پاشنگ

مراقب سلامت

پایگاه سلامت ضمیمه جیلارد

1314

7

پریسا بدوحی

مراقب سلامت

پایگاه سلامت ضمیمه جیلارد

1248

8

فاطمه روح الله طیبی

مراقب سلامت

پایگاه سلامت ضمیمه جیلارد

1022

9

زهرا رحیمی

مراقب سلامت

پایگاه سلامت ضمیمه جیلارد

1002

10

فرزانه فرهمندوالا

مراقب سلامت

پایگاه سلامت ضمیمه جیلارد

642

11

فاطمه منصوری شاد

مراقب سلامت

پایگاه سلامت ضمیمه جیلارد

115

 

 

 

لیست مراقبین سلامت برتر  بر اساس تعداد مراجعین در سامانه سیب

مرکز جیلارد

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

نام مرکز

تعداد مراجعین

 

1

عاطفه طاهری

مراقب سلامت

پایگاه سلامت ضمیمه جیلارد

166

2

مرجان هاشمی

مراقب سلامت

پایگاه سلامت ضمیمه جیلارد

155

3

فاطمه روح الله طیبی

مراقب سلامت

پایگاه سلامت ضمیمه جیلارد

149

4

ماجده پیر خلیلی

مراقب سلامت

پایگاه سلامت ضمیمه جیلارد

147

5

نوشین سرمست

مراقب سلامت

پایگاه سلامت ضمیمه جیلارد

121

6

زهرا پاشنگ

مراقب سلامت

پایگاه سلامت ضمیمه جیلارد

121

7

رویا رضایی

مراقب سلامت

پایگاه سلامت ضمیمه جیلارد

119

8

فرزانه فرهمندوالا

مراقب سلامت

پایگاه سلامت ضمیمه جیلارد

109

9

پریسا بدوحی

مراقب سلامت

پایگاه سلامت ضمیمه جیلارد

95

10

زهرا رحیمی

مراقب سلامت

پایگاه سلامت ضمیمه جیلارد

79

12

فاطمه منصوری شاد

مراقب سلامت

پایگاه سلامت ضمیمه جیلارد

18

 

 

لیست مراقبین سلامت برتر  بر اساس تعداد خدمت در سامانه سیب

مرکز آبسرد

  

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

نام مرکز

تعدادخدمت

 

1

یگانه  امینی

مراقب سلامت

پایگاه سلامت ضمیمه شهیدمحسنی آبسرد

1255

2

مژگان فرجی

مراقب سلامت

پایگاه سلامت ضمیمه شهیدمحسنی آبسرد

1208

 

3

یگانه  امینی

مراقب سلامت

پایگاه سلامت ضمیمه شهیدمحسنی آبسرد

 

1045

4

شیرین عشقی

مراقب سلامت

پایگاه سلامت ضمیمه شهیدمحسنی آبسرد

1000

5

مونا چعفری

مراقب سلامت

پایگاه سلامت ضمیمه شهیدمحسنی آبسرد

852

6

اسداللهی

مراقب سلامت

پایگاه سلامت ضمیمه شهیدمحسنی آبسرد

701

7

صیام حاجی پور نوروزلو

مراقب سلامت

پایگاه سلامت ضمیمه شهیدمحسنی آبسرد

200

 

لیست مراقبین سلامت برتر  بر اساس تعداد مراجعین در سامانه سیب

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

نام مرکز

تعدادخدمت

 

1

یگانه  امینی

مراقب سلامت

پایگاه سلامت ضمیمه شهیدمحسنی آبسرد

143

2

مژگان فرجی

مراقب سلامت

پایگاه سلامت ضمیمه شهیدمحسنی آبسرد

127

3

فرزانه پارسی

مراقب سلامت

پایگاه سلامت ضمیمه شهیدمحسنی آبسرد

122

4

مونا جعفری

مراقب سلامت

پایگاه سلامت ضمیمه شهیدمحسنی آبسرد

128

5

شیرین عشقی

مراقب سلامت

پایگاه سلامت ضمیمه شهیدمحسنی آبسرد

107

6

حدیٍث اسداللهی

مراقب سلامت

پایگاه سلامت ضمیمه شهیدمحسنی آبسرد

91

7

صیام حاجی پور نوروزلو

مراقب سلامت

پایگاه سلامت ضمیمه شهیدمحسنی آبسرد

18

 

 

لیست مراقبین سلامت برتر  بر اساس تعداد خدمت در سامانه سیب

رودهن

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

نام مرکز

تعداد مراجعین

 

1

مریم حنیفی

مراقب سلامت

رودهن

1804

2

وحیده سرلک

مراقب سلامت

رودهن

1588

3

زهره جوشنی کاخکی

مراقب سلامت

رودهن

1402

4

حمیده موسی پور

مراقب سلامت

رودهن

1389

5

ناهید تقوی

مراقب سلامت

رودهن

946

6

سپیده تاجران

مراقب سلامت

رودهن

446

7

فرنگیس عرب

مراقب سلامت

رودهن

433

 

لیست مراقبین سلامت برتر  بر اساس تعدادمراجعین در سامانه سیب رودهن

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

نام مرکز

تعداد خدمت

 

1

مریم حنیفی

مراقب سلامت

رودهن

252

2

وحیده سرلک

مراقب سلامت

رودهن

165

3

سپیده تاجران

مراقب سلامت

رودهن

149

4

زهره جوشنی کاخکی

مراقب سلامت

رودهن

132

5

حمیده موسی پور

مراقب سلامت

رودهن

95

6

ناهید تقوی

مراقب سلامت

رودهن

88

7

فرنگیس عرب

مراقب سلامت

رودهن

42

 

 

لیست پزشکان  برتر  بر اساس تعداد خدمت در سامانه سیب رودهن

مرکز رودهن

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

نام مرکز

تعداد خدمت

 

1

جواد محسنی  نیا

پزشک خانواده روستایی

مرکز خدمات جامع سلامت شهری / روستایی حضرت محمد (ص) رودهن

1125

2

زهره صالح بیک

پزشک خانواده روستایی

مرکز خدمات جامع سلامت شهری / روستایی حضرت محمد (ص) رودهن

800

3

رویا زنجانی

پزشک خانواده روستایی

مرکز خدمات جامع سلامت شهری / روستایی حضرت محمد (ص) رودهن

450

4

مسعود نوری

پزشک خانواده روستایی

مرکز خدمات جامع سلامت شهری / روستایی حضرت محمد (ص) رودهن

368

5

مهدی رحمتی

پزشک خانواده روستایی

مرکز خدمات جامع سلامت شهری / روستایی حضرت محمد (ص) رودهن

260

 

 

لیست پزشکان  سلامت برتر  بر اساس تعداد مراجعین در سامانه سیب مرکز رودهن

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

نام مرکز

تعداد خدمت

 

1

مسعود نوری

پزشک خانواده روستایی

مرکز خدمات جامع سلامت شهری / روستایی حضرت محمد (ص) رودهن

284

2

مهدی رحمتی

پزشک خانواده روستایی

مرکز خدمات جامع سلامت شهری / روستایی حضرت محمد (ص) رودهن

202

3

جواد محسنی نیا

زهره صالح بیک

مرکز خدمات جامع سلامت شهری / روستایی حضرت محمد (ص) رودهن

189

4

رویا زنجانی

پزشک خانواده روستایی

مرکز خدمات جامع سلامت شهری / روستایی حضرت محمد (ص) رودهن

178

5

زهره صالح بیک

پزشک خانواده روستایی

مرکز خدمات جامع سلامت شهری / روستایی حضرت محمد (ص) رودهن

177

 

 

لیست پزشکان  سلامت برتر  بر اساس تعداد خدمت در سامانه سیب

مرکز جیلارد

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

نام مرکز

تعداد خدمت

 

2

میلاد هجران

پزشک –بیمه روستائی

مرکز خدمات جامع سلامت شهری / روستایی جیلار

457

 

 

 

لیست پزشکان  سلامت برتر  بر اساس تعداد مراجعین  در سامانه سیب

مرکزجیلارد

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

نام مرکز

تعداد مراجعین

 

2

میلاد هجران

پزشک –بیمه روستائی

مرکز خدمات جامع سلامت شهری / روستایی جیلارد

120

 

 

 

لیست پزشکان  سلامت برتر  بر اساس تعداد خدمات  در سامانه سیب مرکز آبسرد

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

نام مرکز

تعداد مراجعین

 

1

مرضیه شکویی

پزشک –بیمه روستائی

آبسرد

532

2

ابراهیم داور

پزشک –بیمه روستائی

آبسرد

467

3

نجمه شیخعلی

پزشک –بیمه روستائی

آبسرد

461

4

آرش اکبری

پزشک –بیمه روستائی

آبسرد

102

 

 

لیست پزشکان  سلامت برتر  بر اساس تعدادمراجعین  در سامانه سیب مرکز آبسرد

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

نام مرکز

تعداد مراجعین

 

1

ابراهیم داور

پزشک –بیمه روستائی

آبسرد

159

2

نجمه شیخعلی

پزشک –بیمه روستائی

آبسرد

158

3

مرضیه شکویی

پزشک –بیمه روستائی

آبسرد

117

4

آرش اکبری

پزشک –بیمه روستائی

آبسرد

52

 

 

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

نام مرکز

تعدادخدمت

 

1

فاطمه پرندوست

مراقب سلامت

کیلان

630

2

حمیده نوحی

مراقب سلامت

کیلان

153

 

 

 

لیست مراقبین سلامت برتر براساس تعداد مراجعین در سامانه مرکز کیلان

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

نام مرکز

تعدادخدمت

 

1

فاطمه پرندوست

مراقب سلامت

کیلان

86

2

حمیده نوحی

مراقب سلامت

کیلان

33

 

 

لیست پزشکان  سلامت برتر  بر اساس تعداد خدمت در سامانه سیب

مرکز کیلان

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

نام مرکز

تعدادخدمت

 

1

ناصردرویشی جزی

پزشک خانواده روستایی

کیلان

665

 

 

 

لیست پزشکان  سلامت برتر  بر اساس تعداد مراجعین  در سامانه سیب مرکز کیلان

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

نام مرکز

تعدادمراجعین

 

1

ناصردرویشی جزی

پزشک خانواده روستایی

کیلان

72

 

 

 

 

 

 

 

لیست پزشکان  سلامت برتر  بر اساس تعدادخدمت در سامانه سیب

مرکز سربندان

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

نام مرکز

تعدادخدمت

 

1

حمید تمیر

پزشک خانواده روستایی

سربندان

194

2

مجید عسگری مهر

پزشک خانواده روستایی

سربندان

27

 

 

لیست پزشکان  سلامت برتر  بر اساس تعدادمراجعین در سامانه سیب

مرکز سربندان

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

نام مرکز

تعدادمراجعین

 

1

 

حمید تمیر

پزشک خانواده روستایی

سربندان

23

2

مجید عسگری مهر

پزشک خانواده روستایی

سربندان

5

 

 

لیست ماما   بر اساس تعدادخدمت در سامانه سیب

مرکز سربندان

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

نام مرکز

تعدادخدمت

 

1

نیلوفر  ابراهیمی

ماما

سربندان

147

2

حمیده نوحی

ماما

سربندان

77

 

 

لیست ماما  بر اساس تعداد مراجعین در سامانه سیب

مرکز سربندان

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

نام مرکز

تعدادمراجعین

 

1

نیلوفر  ابراهیمی

نیلوفر  ابراهیمی

نیلوفر  ابراهیمی

45

2

حمیده نوحی

نیلوفر  ابراهیمی

نیلوفر  ابراهیمی

17

 

 

 

 


١٤:٢٠ - شنبه ٢١ بهمن ١٣٩٦    /    عدد : ٥٨٢٠٠    /    تعداد نمایش : ٣٦٠


برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج
پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.