شنبه ٠٤ فروردين ١٣٩٧ - 
1 2
 
منوی اصلی
 
 
 
شرح وظايف و فعاليتهاي واحد بهداشت محيط:
کنترل بر بهسازی و بهداشت مراکز تهيه، توزيع و فروش مواد غذايي، اماکن عمومي و اماکن بين راهي؛كنترل مواد غذايي و نمونه برداري از مواد غذايي مشكوك،كنترل آب آشاميدني ازنظرميكروبي و شيميايي و كلرسنجي روزانه، اجراي طرح يكنواخت سازي اصلاحیه  قانون ماده13 قانون مواد خوردني و آشامدني و آرايشي و بهداشتي ،بازديد از مراكز آموزشي ، استخرهاي شنا ،مراكز بهداشتي درماني ؛رسيدگي به شکايات مردمی در زمينه های مختلف بهداشتي؛مبارزه با حشرات و جوندگان،كنترل دفع بهداشتی فاضلاب، زباله،
 
واحد بهداشت محيط شبكه بهداشت و درمان شهرستان دماوند
متشكل از 10 نفر نيروي فني مطابق چارت تشكيلاتي ذيل مي باشد.
 
 
رديف
نام و نام خانوادگي
سمت
آدرس محل كار
شماره تلفن
نوع استخدام
1
حسن جليلوند
كارشناس مسئول بهداشت محيط
جيلارد- كوچه هنرستان دكتر حسابي- شبكه بهداشت و درمان
76343637
رسمي
2
خديجه رحيمي
كارشناس ستاد
شبكه بهداشت و درمان دماوند
76343637
رسمی آزمایشی
3
محمد بشام
كارشناس ستاد
شبكه بهداشت و درمان دماوند
76343637
رسمي
4
الیاس طاهری
كارشناس بهداشت محيط
پايگاه شماره 3
76329730
طرحی
5
حاجی عیدی
كارشناس بهداشت محيط
مركز بهداشتي جيلارد
76312869
پيماني
6
قادر فرهاد نژاد
كارشناس بهداشت محيط
مركز بهداشتي جيلارد
76312869
قراردادي
7
یگانه جوشقانی
كارشناس بهداشت محيط
مركز بهداشتي درماني سربندان
76393220
طرحي
8
اميرحسين عمادي
كارشناس بهداشت محيط
مركز بهداشتي درماني حضرت محمد(ص) رودهن
76502828
قراردادي
9
هما بهمن صفار
كارشناس بهداشت محيط
مركز بهداشتي درماني شهيد محسني آبسرد
76372245
طرحي
10
سارا عزیزیان
کارشناس بهداشت محیط
مركز بهداشتي درماني حضرت محمد(ص) رودهن
76502828
طرحی
 
شرح وظايف كارشناس مسئول بهداشت محيط( آقاي مهندس جليلوند):
 
 • هماهنگ كننده و تدوين برنامه پايش ها
 • شركت در جلسات درون بخشي و برون بخشي
 
شرح وظايف كارشناس ستادي بهداشت محيط( خانم مهندس رحيمي):
 
 • برنامه ريزي، تحليل و ارزشيابي برنامه مواد غذايي
 • پيشگيري در مقابله با بيماريهاي منتقله از آب و غذا
 • پيگيري و بررسي شكايات واصله از فوريت هاي سلامت در خصوص بيماريهاي منتقله از آب و غذا
 • بهداشت محيط كارگاهها و كارخانجات مواد غذايي
 • برنامه ريزي نمونه برداري از نان و شير مدارس و تحليل و گزارش نتايج
 • برنامه ريزي و نظارت بر عرضه نمك هاي يدار
 • دريافت، جمع بندي و تحليل و گزارش آمارهاي مرتبط
 • بهداشت اماكن و مراكز مشمول و غير مشمول قانون اصلاحيه ماده 13
 • تهيه گزارش آماري و ارسال به مراجع ذيربط
 • نظارت و اجراي قوانين و مقررات در اماكن و مراكز
 • طراحي فلوچارت هاي فرايندهاي جاري واحد بهداشت محيط
 • جمع آوري و گزارش آمار صدور كارت بهداشت و درآمدهاي حاصل از آن، برآورد تعداد كارتهاي بهداشت مورد نياز ساليانه و تخصيص آن به مراكز
 • اجراي برنامه تشديد نظارتها
 • پيگيري و جمع بندي پرونده هاي تعزيرات، كمسيون ماده 11 و جرايم آن
 • بازبيني شكايات ستاد فوريتها
 • پيگيري صدور كارت بازرسي
 • برنامه ايام خاص( ارتحال امام ره، عيد قربان، ماه محرم، ماه رمضان و ... )
 • اجراي برنامه بسيج سلامت نوروزي
 • برنامه ريزي كشيك ماهيانه بهداشت محيط
 • تدوين برنامه جامع عملياتي و نظارت بر برنامه جامع عملياتي ارائه شده توسط مركز
 • جمع بندي و استخراج شاخصهاي مرتبط با برنامه آب و فاضلاب
 • نظارت بر عملكرد مراكز در خصوص كنترل كيفي آب شرب و استخرهاي شنا
 • بررسي و پيگيري در جهت آبياري مزارع كشاورزي با فاضلاب
 • نظارت بر فعاليت هاي آزمايشگاه آب و فاضلاب
 • بررسي و پيگيري مكاتبات مرتبط با آب و فاضلاب
 
وظايف كارشناس ستادي بهداشت محيط( خانم مهندس حاجي عيدي):
 
 • برنامه بهداشت مدارس
 • برنامه ريزي و نظارت بر مديريت اجرايي پسماندهاي پزشكي
 • دريافت، تحليل و گزارش شاخص هاي بهداشت محيط بيمارستانها و مراكز بهداشتي درماني
 • برنامه بهداشت محيط و كنترل عفونت در بيمارستانها و مراكز بهداشتي درماني
 • ارزشيابي و اعتبار بخشي بهداشت محيط بيمارستانها
 • بررسي صلاحيت مراكز بهداشتي درماني و نظارت بر عملكرد مركز تابعه
 • رسيدگي به شكايات مرتبط با بيمارستانها، مراكز پرتو پزشكي و مراكز بهداشتي درماني
 • بررسي نقشه بيمارستانها، مراكز جراحي محدود و مراكز بهداشتي درماني
 • برنامه بهداشت و حفاظت در برابر پرتو هاي يونيزان و غير يونيزان
 • بازديد و رسيدگي به استعلامهاي مرتبط با بهداشت محيط و حفاظت پرتويي مراكز با كاربرد پرتو
 • برنامه كنترل آلودگي هوا، برنامه ريزي جهت بزرگداشت هواي پاك
 • برنامه اتلاف سگهاي ولگرد
 • انجام آزمايشهاي ميكروبي آب شرب و استخرها
 • نظارت و بررسي برنامه هاي آموزش ارسالي از آموزشگاهها
 • نظارت بر فعاليت آموزشگاهها و برگزاري كلوني هاي آموزش
 • تحليل و بررسي آمارهاي ارسالي و استخراج شاخص هاي مرتبط با آموزشگاههاي اصناف
 • نظارت بر عملكرد مراكز ترك دخانيات
 • نظارت بر اجراي قوانين و مقررات در اماكن عمومي و مراكز تهيه و توزيع مواد غذايي در خصوص استعمال دخانيات
 • نظارت بر كميت و كيفيت سموم و گندزدا، جمع آوري و گزارش آمارهاي مربوطه
 • هماهنگي درون بخشي در خصوص امور بهورزي
 
 
شرح وظايف بازرسين بهداشت محيط مراكز بهداشتي درماني شهري و روستايي:
 
 • بازديد از مراكز تهيه و توزيع و فروش مواد غذايي و اماكن عمومي
 • بازديد از پروژهاي آبرساني منطقه تحت پوشش و نظارت بر آن
 • رسيدگي به شكايات مرتبط با بهداشت محيط
 • شركت در طرح تشديد نظارتي در ساعات غير اداري و روزهاي تعطيل
 • نمونه برداري مواد غذايي و ارسال آن به آزمايشگاههاي مواد غذايي
 • شركت در جلسات شوراهاي بهداشتي روستايي در منطقه تحت پوشش
 • تهيه و تنظيم آمار بهداشت محيط شهري و روستايي و گزارش آمارهاي مرتبط
 • نظارت بر نحوه دفع پسماند و فاضلاب
 
 
پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.